הכל על הלוואות סאבפריים:

רובנו מכירים את המונח “הלוואה” או את המונח “משכנתא” שגם הוא סוג של הלוואה וזאת כי הם כבר מושגים אשר שזורים בחיי היום יום שלנו. אך לעיתים רבות אנו שומעים את המונח “הלוואות סאבפריים”, בעיקר בסמוך למשברים כלכליים. אז מהו מונח הסאב פריים שפחות מוכר לנו?

מונח הסאבפריים בארצות הברית מתייחס להלוואה אשר ניתנה לכאלו שלו פרעו את חובם או לחילופין שאין להם די רכוש וכספים על מנת לספק ערבויות להלוואה זו. המונח מנוגד למונח ה”פריים” הרגיל המתייחס להלוואה רגילה המוכרת לכולנו. באופן טבעי, מכיוון שללווה אין ערבויות, הופכת להיות הלוואת הסאבפריים כמסוכנת מאוד עבור המלווה ולכן שיעור הריבית שהיא ניתנת ללווייה הינה גבוה מאוד וזאת על מנת לפצות על הסיכון הרב הכרוך בה.

שוק ההלוואות בארצות הברית פועל על סמך סטטיסטיקות היסטוריית האשראי של כל אדם וזאת על מנת לסווגו כ”פריים” או כ”סאבפריים”. אדם אשר מגיע לבקש הלוואה, נדרש להציג את היסטוריית האשראי שלו ואת דירוג האשראי ועל בסיס זה נקבע סיווגו. אלו אשר נתוניהם משדרים כי אין להם מספיק רכוש וערבונות, כמו גם שהיסטוריית העסקאות ו/או ההלוואות שהם היו מעורבים בהם הינה מפוקפקת באופן יחסי, זוכים לדירוג הפחות טוב של “סאבפריים”. בעקבות משברים כלכליים רבים בארצות הברית שנגרמו בגלל מתן הלוואות סאבפריים רבות, הבנקים החמירו את תנאי הדירוג וכיום לא פחות מרבע מתושבי ארצות הברית מוגדרים כסאבפריים.

מהרגע שאדם מדורג כלווה סאבפריים, כל ההלוואות שהוא יבקש ויקבל, יינתנו תחת במעמד זה. גם המשכנתאות, אשר נחשבות כהלוואות לטווח ארוך, ניתנות לאנשי הסאבפריים בדירוג אשראי נמוך מאוד, בריבית גבוהה ובעוד תנאים מגבילים. גם ההחזר של המשכנתא מיוחד במקרה זה, כאשר מרבית לווי הסאבפריים נוהגים לבחור בשיטה שבה התשלומים נותרים קבועים בשנים הראשונות, לאחר זמן קצר הם הופכים להיות גבוהים יותר ורק לאחר מכן הם הופכים להיות צמודים למדד, כאשר השלב בו הם צמודים למדד הוא השלב העיקרי במשכנתא אשר נמשך לאורך הכי הרבה זמן (כ-90% מתקופת המשכנתא).